герб Волноваха
Волновахский городской портал


Главная
Добавить новость!
2020-05-27 [14:39:19]
Разделы сайта

ГНИ информирует...

О Волновахе
История города
История города (укр) Информация о районе
Природные территории
Большие и малые села
Села и посёлки (укр)
Карты, схемы
Расписание поездов
Расписание электричек
Расписание автобусов
Банки, банкоматы
Такси
Отдых, развлечения
Провайдеры, сети
Мобильная связь
Телевидение
Кабельное ТВ
Радиостанции
Архив форума
Карта сайта
Библиотеки, музеи
Газеты
Учебные заведения
Организации города
Достопримечательности:
Великоанадольский лес
Дендрарий
Лесной колледж
Музей леса
Монастырь

Архив новостей

Друзья сайта

Устав территориальной громады

Форум

Фотогалерея

Поиск работы

Погода в Волновахе

Фирмы, организации

Статут територіальної громади м. Волноваха

Розділ ІІІ. Порядок здійснення місцевого самоврядування у місті Волноваха.

Стаття 7. Основні принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в місті здійснюється на принципах:
- народовладдя;
- законності;
- гласності;
- колегіальності;
- поєднання місцевих і державних інтересів;
- виборності;
- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в ме-жах повноважень, визначених законодавством;
- підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою їх органів та посадових осіб;
- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
- судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя у місті.
1.Відповідно до Конституції України народовладдя у місті здійснюється безпосередньо, через органи державної , державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
2.Організаційно-правові форми здійснення народовладдя у місті вста-новлюються Конституцією, законами України, чинними міжнародними до-говорами, та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 9. Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.
1.Міська рада, юридична особа , має власні повноваження, надані Законами України, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
2.Органи самоорганізації населення у разі створення діють у межах пов-новажень, наданих Законом та міською радою.
3.Матеріальною та фінансовою основами місцевого самоврядування в місті є рухоме і нерухоме майно, доходи бюджету міста, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) кошти, земля, природні ресурси, підприємства, організації та установи, що є у комунальній власності територіальної громади міста. Перелік об'єктів комунальної власності визначається рішенням міської ради на підставі Закону. Зміни до переліку об'єктів комунальної власності вно-сяться відповідними рішеннями міської ради, прийнятими на підставі чинного законодавства.
4.Управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, здійснює виконавчий комітет у межах, визначених міською радою у відповідному рішенні.
5.Доцільність, порядок та умови відчуження та надбання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста визначаються рішенням міської ради.
6.Контроль за користуванням та розпорядженням об'єктами комунальної власності територіальної громади ведуть відповідні тимчасові контрольні комісії міської ради. Порядок створення таких комісій та їх повноваження визначаються законодавством та міською радою.
7.Міська рада один раз на рік (до 1 березня) інформує територіальну громаду через місцеві засоби інформації про стан комунальної власності міста і про майнові операції з об'єктами комунальної власності та про виконання бюджету минулого року.

Стаття 10. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у місті.
1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування і носієм усіх його публічних прав є територіальна громада міста.
2. Місцеве самоврядування у місті здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через міську раду, та її виконавчі органи.
3.Система місцевого самоврядування у місті включає:
- територіальну громаду міста;
- міську раду;
- міського голову;
- виконавчій комітет міської ради;
- органи самоорганізації населення.
4. Члени територіальної громади міста мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у загальних зборах, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого значення, створювати органи територі –альної самоорганізації населення.
3.Міська рада інформує жителів міста через засоби масової інформації про систему місцевого самоврядування, яка діє в місті, не рідше одного разу на рік та не пізніше, як через місяць після змін у ній, які може внести міська рада.
Адрес текущей страницы: www.volnov.org.ua

Рекомендуем: по этой ссылке